Badania prywatnie
Diagnostyka Obrazowa USG – Echo serca – EKG spoczynkowe – Holter
Przychodnia Ursynów