Zapewniamy bezpieczne wizyty – Bezpieńczeństwo naszych Pacjentów jest dla nas niezwykle ważne
”Rodzinna Medical Center”

W trakcie przebywania na terenie naszej placówki mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów, dbamy o to aby
Przychodnia Rodzinna Medical Center była miejscem bezpiecznym i spełniającym wszystkie kryteria związane z normami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa udzielania świadczeń medycznych w Polsce.

W tym celu świadczenie usług medycznych na terenie Przychodni Rodzinna Medical Center  odbywają się zgodnie z określonymi normami i wytycznymi.

Aby zapewnić naszym pacjentom i ich rodzinom bezpieczeństwo w trakcie zabiegów, odbywania konsultacji czy wykonywania badań w Punkcie Pobrań na terenie naszej placówki znajdują się specjalistyczne przepływowe  lampy bakteriobójcze i  wirusobójcze.

Przepływowe lampy bakteriobójcze NBVE 60 PL skutecznie dezaktywują szkodliwie bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje.
Zapewniamy najwyższą sterylność mikrobiologiczną.

Stosowana przez nas lampa bakteriobójcza spełnia najwyższe standardy. Instotną kwestią jest również to iż promieniowanie UV-C nie wydostaje się na zewnątrz, dlatego osoby znajdujące się w pomieszczeniu nie są narażone na kontakt ze szkodliwą dla zdrowia radiacją. Lampa jest w 100 % bezpieczna dla człowieka. Stosowane przez nas lampy posiadają atest PZH.

Na terenie przychodni zapewniamy również odpowiednią wentylację nawiewno – wywiewną –  dzięki której do pomieszczenia nieustannie przybywa nowe powietrze i wylatuje zużyte – co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę.
Dzięki temu systemowi wentylacji nie wpuszczamy do naszego budynku pyłu, kurzu i smogu z zewenątrz.

Dokładamy również  wszelkich starań aby Nasz personel – lekarze, pielęgniarki i położne, rejestratorki medyczne oraz pozostały personel medyczny wraz
z pracownikami administracyjnymi wykonywali swój zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo oraz mając na uwadze wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Nasz personel zobowiązany jest do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Dbamy o to aby Nasi Pacjenci czuli się bezpiecznie i komfortowo. U nas jest bezpiecznie !!!