Dokumentacja Pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – POZ
NFZ

nfz

Rodzinna Medical Center jest nowoczesną zinformatyzowaną placówką.

Dzięki nowoczesnym systemom które wykorzystujemy w codziennej pracy lekarz POZ w trakcie wizyty lub tele-wizyty czy wideo wizyty ma elektroniczny dostęp do dokumentacji Pacjenta ( karty pacjenta ) dotyczącej choroby pacjenta : wyników badań, histori choroby, listy stałych leków – ułatwia to komunikację pomiędzy pacjentem i lekarzem, skraca czas zrozumienia historii chorobowej pacjenta.

Dotychczas pacjent musiał być przygotowany do przedstawiania swojej historii choroby za każdym razem kiedy odbywał wizytę bądź tele-wizytę – obecnie nie jest już to konieczne.

Lekarz ma  dostęp do wszystkich elektronicznych dokomentów Pacjenta które znajdują się w systemie e-zdrowie.

Wyniki Państwa badań, opis i historia choroby są równiż widoczne np., dla lekarzy szpitalnych.

Każdy Pacjent który ma założone Internetowe Konto Pacjenta – www.login.gov.pl/login
ma również wgląd do swoich dotychczasowych informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach ,
e-zwolnieniach i zrealizowanych wizytach lekarskich, pacjent będzie miał również dostęp online do wszystkich zdarzeń medycznych.

Każdy kontakt pacjenta z systemem ochrony zdrowia będzie odnotowany w systemie niezależnie od tego, czy było to świadczenie refundowane przez NFZ, czy zlecone prywatnie.


Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej będą miały automatycznie następujące osoby:

  • pacjent (po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta) lub osoba upoważniona przez pacjenta;
  • pracownik medyczny, który wytworzył elektroniczną dokumentację medyczną (bez ograniczenia czasowego);
  • lekarz, pielęgniarka lub położna udzielających pacjentowi świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;
  • pracownik medyczny w ramach kontynuacji leczenia;
  • każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

*źródło: www.nfz-szczecin.pl/

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie elektronicznej dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

*żródło:www.ezdrowie.gov.pl