innowacje

Zapewniamy kompleksowe leczenie pacjentów z wykrytą chorobą nowotworową, jak również:

  • szybki dostęp do nowoczesnych i skutecznych leków,
    również dla pacjentów niekwalifikujących się do programów terapeutycznych wg NFZ
  • szybka i kompleksowa diagnostyka w trakcie leczenia, oferujemy możliwość monitorowania metodami molekularnymi skuteczności leczenia, w tym tzw. liquid biopsy (płynna biopsja).
  • diagnostyka w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej – zalecenie odpowiednich badań obrazowych, konsultacje radiologiczne

Ponadto zapewniamy możliwość przeprowadzenia molekularnych badań w celu oceny skuteczności stosowanej obecnie chemioterapii,
jak i też w przypadku planowania dalszego leczenia w oparciu leki cytotoksyczne (chemioterapia), co pozwoliłoby wyeliminować stosowanie potencjalnie nieskutecznych leków.

Możliwość zastosowania innowacyjnych leków, także po wykorzystaniu standardowej terapii. Leczenie będzie prowadzone w oparciu o nowoczesne – badania genetyczne, wykonane będą one przed rozpoczęciem leczenia w celu dobrania zindywidualizowanej terapii. Oferujemy terapie celowane i molekularne w wielu nowotworach, jak np.: rak płuca, rak nerki, rak wątroby, rak jelita grubego, rak piersi, rak jajnika, glejak.

Oferujemy możliwość zastosowania Immunoterapii, która ma za zadanie doprowadzic do aktywacji ukladu odpornosciowego pacjenta do walki z choroba nowotworowa. Leczenie to ma szczególne znaczenie w terapii raka płuca, czerniaka, raka pęcherza moczowego, raka nerki.