badanie-usg-piersi

Nowotwór wcześnie wykryty może być całkowicie uleczalny, dlatego profilaktyka w tym względzie jest niezwykle ważna.

Nawet regularne samobadanie nie zawsze pozwala kobiecie czuć  się spokojną, kiedy nie ma pewności, że wykonała je we właściwy sposób.
Skuteczną metodą jest nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne piersi z zastosowaniem fal ultradźwiękowych.

 

Badanie USG piersi rutynowo raz w roku powinna wykonywać każda kobieta między 20. a 40. rokiem życia, ponieważ w tym okresie piersi zbudowane są głównie z tkanki gruczołowej nieprzeziernej dla promieni RTG.

Budowa piersi zmienia się wraz z wiekiem i po 40-50 roku życia, z uwagi na przewagę tkanki tłuszczowej, wskazaniem diagnostycznym staje się mammografia. USG natomiast stosowane jest wówczas jako badanie uzupełniające.

Zadbaj o siebie i bliskich – zabierz ze sobą, mamę, córkę, przyjaciółkę!

Bezbolesne, bezpieczne i łatwe w wykonaniu, USG piersi może być powtarzane wielokrotnie. Wysoka czułość badania umożliwia dokładną ocenę struktury piersi oraz budowy węzłów chłonnych, z rozróżnieniem zmian tj. guzy i torbiele.

Procedura nie wymaga szczególnego przygotowania, jednak najbardziej optymalnym okresem do wykonania USG piersi jest I faza cyklu, między 5 a 10 dniem. W przypadku palpacyjnego stwierdzenia zmian lub innych niepokojących objawów, takie badanie powinno być wykonane jak najszybciej.

Zbadaj się – zrób USG piersi i przekonaj się, że jesteś zdrowa!