Agata Wilkowiecka
Pedagog Warszawa
Poradnia Pedagogiczna Ursynów

Rejestracja :
+ 48 – 22 382 – 70 – 14 / + 48 – 664 – 370 – 314

Duże doświadczenie diagnostyczne, zdobyte w wieloletniej pracy klinicznej

 • Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych/poziomu kluczowych umiejętności szkolnych oraz inne specjalistyczne diagnozy pedagogiczne na na wszystkich etapach edukacyjnych/rozwojowych.
 • Prowadzenie efektywnych zajęć terapeutycznych: m.in autorska terapia ręki, terapia psychomotoryczna -model belgijski, Metoda Feuersteina, Terapia zaburzeń w myśleniu matematycznym dla uczniów z dysleksją,
  zespołem Aspergera oraz zajęcia profilaktyczne dla przedszkolaków, kształtujące rozumowanie arytmetyczne,
  Metoda Dobrego Startu, Metoda Domana
 • Konstruowanie i realizacja programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów w starszym wieku szkolnym
  Prowadzenie autorskiego programu „Uczę się”, dotyczącego m.in. efektywnych technik uczenia się
 • Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży , prowadzenie koła zainteresowań dla młodzieży
  (Japońska sztuka origami)
 • Prowadzenie wykładów i warsztatów dla rodziców („Gry i zabawy dostosowane do rozwojowych możliwości dziecka, kształtujące myślenie matematyczne”, „Profilaktyka dysgrafii- jak usprawniać funkcje grafomotoryczne małego dziecka”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu metodą
  Carole Sutton”

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie w WSP w Częstochowie, kierunek Pedagogika, 1988r.
 • Studia Podyplomowe w zakresie „Terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, WSSE i PTD w Warszawie, 2002r.

Doświadczenie zawodowe:

Praca w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych i medycznej:

 • Pedagog diagnosta i terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku (2005 – obecnie)
 • Pedagog terapeuta (2018 – obecnie) – praca rewalidacyjna z dziećmi ze spektrum autyzmu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym, Klub Radosnego Przedszkolaka, Wołomin
 • Prowadzenie własnego Gabinetu Diagnozy i Terapii Pedagogicznej w Warszawie. (od 2022r)
 • Nauczyciel Specjalista (terapia pedagogiczna) w SP nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie (rok szkolny 2019/2020)
 • Współprowadzenie Terapii Psychomotorycznej w Fundacji Logokontakt w Warszawie (2007-2017)
 • Współpraca w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej z placówkami niepublicznymi: CM WUM (2022/23), Gabinetem „Rodzice i Dzieci” (2005 – 2010) oraz Poradnią „Gaja” w Warszawie w 2006 r.
 • Pedagog reedukator w Gimnazjum Nr 23 w Warszawie 2001-2005 i w I LO im. Limanowskiego w Warszawie 2000-2001.
 • Pedagog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Kaliszu 1991-1994

Ciągłe zdobywanie dodatkowych uprawnień, szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe oraz udział w konferencjach naukowych: 

2023 – Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania. Synapsis

2023 –  Trening umiejętności społecznych w pracy z osobami w spektrum autyzmu. Synapsis

2023 – Jak przygotować ucznia w spektrum autyzmu do egzaminu ósmoklasisty. Synapsis

2022 – Uprawnienia diagnostyczne: Bateria PU1 Lite w  PTPiP Gdańsk oraz uprawnienia do   stosowania testów KORP i KOGS, Comlogo

2022 – Spektrum autyzmu ( ASD), Zespół Aspergera. Wiedzieć, zrozumieć, pomóc

2022 – Udział w Miedzynarodowej konferencji szkoleniowej fundacji Synapsis „Autyzm i lęk- identyfikacja problemu. Efektywna pomoc”

2020 – Metoda Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu” (Fundacja Synapsis)

2018 – Integracja odruchów – Szkolny program Sally Goddard Blythe (INPP)

2017 – Bajko-terapia jako metoda pracy z dziećmi z trudnościami (Centrum szkoleń i animacji)

2017 – Kształtowanie umiejętności matematycznych dzieci. (metodyka Joanny Wójcickiej)

2017 – Uprawnienia diagnostyczne Bateria Dyskalkulia 10-12. PTPiP Gdańsk

2016 – Neurotest ProKalkulia – szkolenie specjalistyczne, uprawniające do posługiwania się testem dla dzieci 6-9 lat

2015 – „Terapia Kognitywna Metodą Feuersteina- I E” poziom I (PTPiP 60 godz.

2015 – Standardy diagnozy dyskalkulii w praktyce poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

2015 – Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii (Fundacja „Bonum Commune”).

2014 – Warsztaty metodyczne „Umiem liczyć-matematyka dla sześciolatka w kl.I (WCIES)

2014 – Diagnoza dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym (PTPiP)

2014 – Międzynarodowa Konferencja PTD i PTPiP w Gdańsku: „Dyskalkulia- diagnoza i wsparcie edukacyjne”

2014 – Motywująca praca z dziećmi i młodzieżą – V Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa w Warszawie PTTM

2013 – Dialog Motywujący – metoda skutecznego pomagania IV Międzynarodowa Konferencja PTTM

2013 – Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne – gotowość szkolna i trudności w uczeniu się (PTPiP)

2012-2013 Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej (kurs internetowy 120h PTD)

2011 – Uzyskanie uprawnień do prowadzenia Terapii Psychomotorycznej wg. Procus i Block
(model belgijski, stworzony przez neuropediatrę dr. Zofię Kułakowską)

2011 – 2013 – Ryzyko dyskalkulii rozwojowej uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej, Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów klas IV-VI
szkoły oraz uczniów w wieku gimnazjalnym (Promatematica)

2011 – Uprawnienia diagnostyczne „Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci 8-letnich” (PTPiP)

2010 – Międzynarodowe Sympozjum Naukowe- Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej- ujęcie interdyscyplinarne (PSTIS)

2010 – Staż w zakresie prowadzenia terapii psychomotorycznej w Ośrodku Rozwoju Terapii Psychomotorycznej „Logokontakt” w Warszawie

2010 – Kurs pogłębiający- etap II A, w zakresie terapii psychomotorycznej wg modelu belgijskiego

2009 – Ustalanie i wypełnianie celów w Terapii Motywującej (Akademia Motywacji i Zmian w Warszawie)

2006 – Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy (CMPPP)

2006 – Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block

2006 – Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – od diagnozy do skutecznej terapii (OE „AHA” Gdańsk)

2005 – Mnemotechniczny trening ortograficzny CMPPP

2004 – Nauka zgodna z pracą mózgu i systemem percepcji oraz strategie uczenia się (PTD oraz „Podróż w intelekt”)

2003 – 2002 – Warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną w ramach programu „Myślę – nie, mówię – nie” cz. I, II, III – asertywność, komunikacja, wpływ społeczny (K. Korpolewska – profesja consulting)

2002 – Procedury postępowania w sytuacji kontaktu ucznia z substancjami psychoaktywnymi (Stowarzyszenie OPTA)

2002 – „Jak radzić sobie z agresją w naszych szkołach” (CEO)

2002 – Efektywne techniki doskonalenia pamięci (PTD)

2001 – Terapia Integracji sensorycznej, szkolenie I-szego stopnia (PSTIS)

2001 – Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopnia „Brain Gym” (PSK)

2001 – 2000 Dysleksja rozwojowa- cz.I, cz.II, diagnoza (PTD Gdańsk

1999 – Szkolenia w zakresie „Metody Dobrego Startu” PTD Gdańsk

1998 – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” (CMPPP)

1991 – Kurs terapii pedagogicznej w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych (WOM Kalisz 120 godz)

Zainteresowania:

Film, muzyka jazzowa, podróże

doktorka

Pedagog Warszawa_Poradnia Pedagogiczna Ursynów
Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej Ursynów_Konsultacja pedagogiczna Ursynów_Opinia pedagogiczna

Rejestracja :
+ 48 22 382 – 70 – 14
+ 48 664 – 370 – 314
e-mail:
rejestracja@rodzinnamedicalcenter.pl

Pedagog Warszawa_Poradnia Pedagogiczna Ursynów
Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej Ursynów_Konsultacja pedagogiczna Ursynów_Opinia pedagogiczna