Barbara Miazga-Pieczek
Logopeda – Neurologopeda – Pedagog
Poradnia Neurologopedyczna – Poradnia Logopedyczna
Ursynów

Rejestracja :

+ 48 – 22 382 – 70 – 14
+ 48 – 664 – 370 – 314

Logopeda i Neurologopeda z przygotowaniem pedagogicznym, z 20 letnim doświadczeniem zawodowym.
”Na przestrzeni  tych  lat pomagam moim pacjentom bo jest to moją pasją”

W ramach studiów neurologopedycznych odbywała praktyki w Wojskowym Instytucie Medycznym Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie ul. Szaserów w Klinice Neurologicznej (badanie pacjentów po przebytych udarach, wypadkach komunikacyjnych: afazja, dyzartria).

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w wielu warszawskich placówkach oświatowych, gdzie zajmowała się diagnozą i indywidualną terapią dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy,afazją, zaburzeniami mowy w spektrum autyzmu, z zespołem aspergera i niepełnosprawnością intelektualną.

Specjalizuje  się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami :

  • komunikacji językowej oraz wadami wymowy (opóźniony rozwój mowy, afazja, dyslalia, jąkanie)
  • oraz pracuje z pacjentami dorosłymi po uszkodzeniach OUN z afazją, z dyzartrią, zaburzeniami mowy i głosu oraz połykania

Przeprowadza diagnozy neurologopedyczne oraz prowadzi terapię :

  • udary
  • usprawnianie mowy i funkcji aparatu artykulacyjnego w chorobach degeneracyjnych: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, ataksja oraz inne incydenty neurologiczne, stany po uszkodzeniach struktur po wypadkach komunikacyjnych

Metody pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań swoich pacjentów.

Uważa że nawiązanie dobrej relacji z pacjentem daje ogromne możliwości terapeutyczne, dlatego stara się, aby spotkania terapeutyczne przebiegały w przyjaznej atmosferze.

W swojej pracy szczególną uwagę przywiązuje do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

Wykształcenie :

  • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Nauki o Zdrowiu- studia w zakresie: Pedagogika z Logopedią
  • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunek: Logopedia
  • Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie – kierunek Neurologopedia

Języki:

  • polski
  • rosyjski
doktorka

Logopeda dla dzieci
Logopeda dla dorosłych
Neurologopeda dla dzieci
Neurologopeda dla dorosłych

Rejestracja :
+ 48 22 382 – 70 – 14
+ 48 664 – 370 – 314
e-mail:
rejestracja@rodzinnamedicalcenter.pl

Neurologopeda Warszawa, Neurologopeda Ursynów, Logopeda Ursynów, Logopeda Warszawa
wizyta stacjonarna dla dzieci neurologopeda, wizyta online logopeda dorośli, wizyta neurologopeda dla dorosłych, logopeda dla dzieci Ursynów,
logopeda dla osób dorosłych Ursynów