dr n. med. Przemysław Krasnodębski, Gastroenterolog, Diabetolog

dr n. med. Przemysław Krasnodębski, Gastroenterolog, Diabetolog :
wybitny Doktor Nauk Medycznych, specjalizujący się w Gastroenterologii, Diabetologii oraz Chorób Przemiany Materii.

Autor wyróżnionej rozprawy doktorskiej w dziedzinie kardiodabetologii, poświęconej analizie gospodarki węglowodanowej i metabolizmu adipocytokin w zawale serca u chorych na cukrzycę typu 2, licznych doniesień zjazdowych w Polsce i za granicą oraz autor ponad 40 prac poglądowych i oryginalnych zarówno w prasie polskiej jak i anglojęzycznej, głównie poświęconych agadnieniom diabetologii oraz gastroenterologii.

Specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Przemysław Krasnodębski, Gastroenterolog, Diabetolog

Autor : dr n. med. Przemysław Krasnodębski, Gastroenterolog, Diabetolog