lek. med. Michał Zuchora

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Karierę zawodową rozpoczął jako Rezydent Psychiatrii w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, gdzie odbył specjalizację z Psychiatrii.

Lekarz Michał Zuchora zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi,
lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości, odżywiania oraz z uzależnionymi od alkoholu,
leków i innych substancji psychoaktywnych.

W swojej praktyce łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym.

Lekarz posiada doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych zarówno w warunkach szpitalnych,
jak i ambulatoryjnych.

Lekarz posiada uprawnienia do wystawiania recept :

 • na leki refundowane
 • zwolnień oraz
 • zaświadczeń lekarskich

Współpracuje z Psychologami, Psychoterapeutami, Terapeutami Uzależnień oraz Lekarzami innych specjalizacji tak,
aby pomóc każdemu Pacjentowi jak najlepiej.


Doświadczenie zawodowe: 

 • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie
 • Konsultacje psychiatryczne w Oddziałach, w tym SOR Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Wolskiego w Warszawie – pełniąc dyżury lekarskie
 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny Szpitala Bielańskiego w Warszawie – pełniąc dyżury lekarskie
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  pełniąc dyżury lekarskie
 • Oddział Ogólnopsychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych SPZOZ w Przasnyszu pełniąc dyżury lekarskie

Języki:
lekarz prowadzi wizyty w języku :

 • polskim
 • angielskim