dr Monika Szymońska– Whiteman

Doktor nauk humanistycznych z psychologii klinicznej i osobowości z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym jako psychoterapeuta w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca psychologii społecznej oraz diagnosta.
Psycholog kliniczny i psychoterapeuta w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Zakres Usług :   

Opieka terapeutyczna i psychologiczna : 

 • prowadzenie terapii w zakresie zaburzeń osobowości, rozwoju, problemów umysłowych
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla pacjentów i ich rodzin
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie psychologii klinicznej
  ( także w j. angielskim )
 • przeprowadzanie psychoneurologicznej diagnostyki testowej
 • przeprowadzania konsultacji kryzysowych
  ( także w j. angielskim )
 • poradnictwo z zakresu radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej
 • badanie poziomu rozwoju umysłowego, społecznego i emocjonalnego
 • rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo i fizycznie
 • wspomaganie psychologiczne diagnozy i terapii schorzeń  psychosomatycznych
  ( w tym onkologicznych i neurologicznych i kardiologicznych )
 • prowadzenie terapii rodzin
 • prowadzenie  terapii rodzin osób chorych somatycznie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kardiologii i onkologii i całościowych zaburzeń rozwoju i ASD
 • prowadzenie grup terapeutycznych

Uczenie i szkolenie :

 • przeprowadzanie treningów psychologicznych ( komunikacja, asertywność  Trening Umiejętności społecznych i Trening relaksacyjny )
 • prowadzenie programu prewencji i leczenia depresji poporodowej
 • prowadzenie zajęć  akademickich z zakresu psychologii klinicznej i społecznej

Doświadczenie zawodowe : 

2022 do dziś

 • Psycholog orzecznik – Komisja ds orzekania niepełnosprawności w Grodzisk Mazowieckim.
 • Wykładowca w Wyższej Szkole managerskiej CH Humanum w Instytucie psychologii m.in. psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, dorosłych , zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, zaburzenia odżywiania, wprowadzenie do psychoterapii

2021 do dziś

 • Powrót do działalności dydaktycznej.
  Zajęcia English division
  ( studia w języku angielskim )
 • Marzec do dziś prowadzenie grupy wsparcia on line dla matek dzieci z niepełnosprawnościami
 • kwiecień do dziś psycholog kliniczny i psychoterapeuta CM WUM i terapeuta dziecięcy DSK

 2020- 2023

 • SZPZLO Warszawa – Ochota
 • Oddział Rehabilitacyjny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.
  Poradnia Zdrowia Psychicznego

2019 – 2021 – Uzdrowisko Konstancin Zdrój

 • Oddział psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • 2019 – 2020 – Prywatna praktyka w zakresie terapii osób dotkniętych przestępstwami seksualnymi
 • 2018 – 2020 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna  w Sulejówku
 • 2018 – 2019 – Szkoła Podstawowa w Jasgarzewie z oddziałami integracyjnymi
 • 2017 – 2018 – Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami integracyjnymi w Piasecznie
  ( zastępstwo )
 • 2015 – 2017 – Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Nowowiejskim
 • 2014 – 2016 – Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medicers”
  Poradnia Zdrowia Psychicznego „Vitamed”
 • 2006 – 2016 – I Klinika Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej
  Oddział Ginekologii i Położnictwa
  Oddział Patologii Ciąży i Ginekologii Septycznej
  Oddział Onkologii Ginekologicznej
 • 2011 – 2013 – Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
  Poradnia dla Dzieci z Autyzmem w SPZOZ w Tarczynie
 • 2010 – 2011 – UKSW w Warszawie – Wydział Psychologi
 • 2009 – Centrum Zdrowia  Dziecka Zakład Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz inne Klinki w razie nagłego wezwania
 • 2002 – 2010 – Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  Oddział neurochirurgii i rehabilitacji neurologicznej
  Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piasecznie
 • 2001 – 2005 – UKSW w Warszawie – Instytut Psychologii
 • 2000 – 2002 – Gimnazjum Publiczne nr 1 – W-wa Targówek i W-wa Mokotów
 • 1999 – 2001 – Centrum Onkologii Warszawa
  Oddział Rehabilitacji Onkologicznej
  Klinika Nowotworów Sutka
 • 1999 – 2004 – SZPZLO W-wa  Wawer, Ośrodek Onkologicznej Opieki Paliatywnej

Staże psychologiczne :

 • 1999-2005 – Klinika Rehabilitacji i Kardiologii nieinwazyjnej Instytut Kardiologii w Warszawie
 • 2000 – 2001 – Zakład Rehabilitacji w Warszawskim Centrum Onkologii
 • 1999 – 2000 – Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Synapsis”
 • 1998 – 1999 – Conquest Hospital, Hastings, Wielka Brytania
 • 1997 – 1998 –  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie

Zarządzanie zespołem : 

 • kierowanie pracą poradni zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników poradni
 • współpracowanie z kliniką rehabilitacji kobiet po mastektomii
 • współpraca z oddziałami i poradniami na terenie WUM
 • organizacja i zarządzanie poradnią psychologiczną dla dzieci i młodzieży w CM WUM

Wykształcenie : 

 • 2010 – 2015  – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
  Specjalizacja kliniczna z psychologii klinicznej  dziecka
 • 2000 – 2006 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  dr nauk humanistycznych – psychologia kliniczna i osobowości
 • 1997 – 2000 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  mgr psychologii
 • 1994 – 1999 – Uniwersytet Warszawski
  mgr pedagogiki

Dodatkowe uprawnienia :

 • 2020Kurs Terapii systemowej i terapii rodzin WTTS
 • 2017 – Kurs TUS
 • 2017 – Kurs Rewalidacji dla osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi
 • 2017 – Kurs farmakoterapii dla nauczycieli i rodziców
 • 2006 – 2010 – Szkolenie dla Psychoterapeuty Terapii Integratywnej

Współpraca z  Instytucjami : 

 • od 2016 – Ambasada USA w Warszawie – pomoc psychologiczna
 • od 2016 – International American School of Warsaw – konsultacje indywidualne
 • od 2016 – Zespół Szkół „Bednarska” – pomoc psychologiczna dla młodzieży
 • od 2010 – Konsulat Brytyjski w Warszawie – pomoc psychologiczna
 • od 2002 – Anglican Chaplain Warsaw – konsultacje kryzysowe  w j. angielskim
 • od 2021 – Współpraca charytatywna  z Fundacją Ronalda Mc Donalda
  ( Dom Ronalda Mc Donalda w Warszawie )

Udział w projektach :

 • 2009 – Psycholog projektu UE  „Pomóżmy dzieciom zbudować podstawy”
 • 2006 – Psycholog – Konsultant projektu m. st. Warszawy „Mama, zdrowie i Ja”
 • 2021 – 2022 – W okresie październik 2021 maj 2022 prowadzenie autorskiego Programu dla dzieci ze Spectrum Autyzmu finansowanego z Funduszy UE w Fundacji „ Świat Integracji”

Publikacje własne : 

 • Program prewencji i leczenia depresji poporodowej „Mój bocian”
 • Rozprawa doktorska: „Ocena hierarchii wartości i jakości życia w aspekcie ich religijności”
 • Praca mgr: „Psychologiczna ocena wybranych mechanizmów poznawczo – emocjonalnych w odniesieniu do obrazu siebie u kobiet po mastektomii i operacji ginekologiczno-onkologicznej w oparciu o studiom przypadku jako metody badań” – przedruk w „Onkologia Współczesna”, wyd. „Termedia”

Znajomość języków : 

 • polski
 • angielski

Zainteresowania :

 • Muzyka poważna
 • Filozofia współczesna
 • Teatr
 • Film