Punkt Pobrań NFZ Ursynów
Przychodnia Ursynów
Rodzinna Medical Center Warszawa

nfz

Punkt Pobrań w Rodzinnej Medical Center Warszawa w ramach współpracy
z NFZ oferuje wykonanie badań labolatoryjnych bezpłatnie.

Aby wykonać badanie w ramach NFZ – bezpłatnie należy :

 • umówić się na wizytę do wybranego przez siebie lekarza POZ
  Pamiętaj –   jeśli jeszcze nie złożyłeś deklaracji wyboru lekarza w ramach NFZ
  – złóż deklarację ( zapisz się do naszej przychodni )
  deklaracja lekarza – Pobierz  / deklaracja pielęgniarki – Pobierz 
 • na wizycie u lekarza lub telewizycie
  – to lekarz decyduje czy wystawi skierowanie na badania biorąć
  pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz wskazania do wykonania badań
 • po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ – Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  – umów się na badania do naszego Punktu Pobrań NFZ Ursynów

Wypełnij  deklarację wyboru swojego lekarza –  pielęgniarki
Punkt Pobrań NFZ Ursynów

Jak umówić się na badanie do Punktu Pobrań NFZ Ursynów ?

Punkt Pobrań Ursynów czynny :

 • od poniedziałku do piątku : od 8.00-11.00

Pamiętaj aby  na wizytę do Punktu Pobrań Ursynów zabrać z sobą swój dowód tożsamości lub każdy inny dokument
na którym jest Twoje aktualne zdjęcie.

Wyniki Badań Punkt Pobrań Ursynów :

Wyniki badań wykonane w naszej Przychodni  – Punkcie Pobrań NFZ Ursynów mogą Państwo odebrać najczęściej już dnia następnego lub w odpowiednim czasie kiedy badanie zostanie wykonane ( na niektóre badania specjalistyczne czas oczekiwania jest dłuższy – zapytaj o to w Punkcie Pobrań lub Rejestracji ).
Wyniki badań należy odebrać osobiście w placówce Rodzinna Medical Center Ursynów.

Wyniki badań mogą zostać odebranie również przez osobę do tego upoważnioną – czyli jeśli wcześniej osobiście została złożona deklaracja
w naszej Przychodni Rodzinna Medical Center i w której upoważniamy inną osobę do odbioru wyników badań.
Poproś osobę upoważnioną do zabrania swojego dowodu tożsamości – tylko i wyłącznie nan tej podstawie dokumenty
– wyniki badań zostaną wydane osobie uprawnionej.

Wyniki badań są również dostępne na Państwa koncie na Internetowym Koncie Pacjenta – www.pacjent.gov.pl/zaloguj-sie-do-zdrowia
Można je wydrukować i zabrać z sobą na wizytę.
Lekarz POZ równiż w trakcie wizyty ma wgląd w Twoje wyniki badań.

W trakcie wizyty lub telewizyty  i wideo wizyty u Lekarza POZ – lekarz ma elektroniczny dostęp do dokumentacji
Pacjenta ( karty pacjenta ) dotyczącej choroby pacjenta : wyników badań, histori choroby, listy stałych leków
– ułatwia to komunikację pomiędzy pacjentem i lekarzem, skraca czas zrozumienia historii chorobowej pacjenta.

Lista Badań dostępnych w POZ
Punkt Pobrań Ursynów

 • Badania hematologiczne:

  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
  • retykulocyty,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

  • sód,
  • potas,
  • wapń zjonizowany,
  • żelazo,
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
  • stężenie transferyny,
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
  • mocznik,
  • kreatynina,
  • glukoza,
  • test obciążenia glukozą,
  • białko całkowite,
  • proteinogram,
  • albumina,
  • białko C-reaktywne (CRP),
  • kwas moczowy,
  • cholesterol całkowity,
  • cholesterol-HDL,
  • cholesterol-LDL,
  • triglicerydy (TG),
  • bilirubina całkowita,
  • bilirubina bezpośrednia,
  • fosfataza alkaliczna (ALP),
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST),
  • aminotransferaza alaninowa (ALT),
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
  • amylaza,
  • kinaza kreatynowa (CK),
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
  • czynnik reumatoidalny (RF),
  • miano antystreptolizyn O (ASO),
  • hormon tyreotropowy (TSH),
  • antygen HBs-AgHBs,
  • VDRL,
  • FT3,
  • FT4,
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity,
  • ferrytyna,
  • witamina B12,
  • kwas foliowy,
  • anty-CCP,
  • CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia),
  • przeciwciała anty-HCV.
 • Badania moczu:

  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
  • ilościowe oznaczanie białka,
  • ilościowe oznaczanie glukozy,
  • ilościowe oznaczanie wapnia,
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 • Badania kału:

  • badanie ogólne,
  • pasożyty,
  • krew utajona – metodą immunochemiczną,
  • antygen H. pylori w kale,
 • Badania układu krzepnięcia:

  • wskaźnik protrombinowy (INR),
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
  • fibrynogen,
 • Badania mikrobiologiczne:

  • posiew moczu z antybiogramem,
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella,
  • Strep-test,
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

  Badanie ultrasonograficzne (USG):

  • USG tarczycy i przytarczyc,
  • USG ślinianek,
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
  • USG obwodowych węzłów chłonnych,
 • Zdjęcia radiologiczne:

  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej:
  • zdjęcie czaszki,
  • zdjęcie zatok,
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej,

Obserwuj Nas – dołącz do nas na Social Media Rodzinna Medical Center