Lekarz Psychiatra :
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, z zaburzeniami snu, osobowości, odżywiania oraz z uzależnionymi od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych. W swojej praktyce łączy metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym.