Geriatra Ursynów – Warszawa – wizyta prywatna
Rodzinna Medical Center

Aby umówić się do lekarza geriatry :

Lekarz geriatra zajmuje się pacjentami którzy leczą kilka chorób jednocześnie i z powodu swojego stanu zdrowia zażywają rożne leki w tym samym czasie.

Przeprowadza całościową ocenę geriatryczną pacjenta

– analizując leki przypisane przez różnych specjalistów – czy nie mają na siebie niewłaściwego wpływu.

Geriatra ocenia również zakres występujących zaburzeń oraz pomaga ustalić priorytety w leczeniu oraz  rehabilitacji pacjenta.

Lekarz geriatra Warszawa – Ursynów przeprowadza wywiad z pacjentem i na jego podstawie
ustala dalsze leczenie i postępowanie.

Zapraszamy do umawiania wizyt u lekarza geriatry:

Koszt wizyty stacjonarnej u lekarza geriatry :

 • konsultacja : 200 zł

Rodzinna Medical Center
Online

Sprawdź jak się zalogować
Portal Pacjenta

W trakcie wizyty u lekarza geriatry – lekarz poza wywiadem sprawdza w pierwszej kolejności :

 • związek objawów niepożądanych z zażywanymi lekami
 • wyniki badań diagnostycznych
 • stan skóry
 • stany bólowe
 • poziom widzenia i słyszenia
 • poziom pamięci
 • zaburzenia równowagi oraz problemy z porszaniem się
 • stany lękowe i depresyjne
 • ustala sytuację rodzinną i środowiskową pacjenta

Jeśli  lekarz geriatra biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta decyduje o tym czy zlecić badania dodatkowe aby móc szczegółowo ocenić stan zdrowia pacjenta.

żródło:
*www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/czym-zajmuje-sie-geriatria

Jak przygotować się do wizyty u lekarza geriatry w Geriatria Medical Center ?

 • pamiętaj aby zabrać z sobą wszystkie badania jakie posiadasz łącznie z wypisami z szpitala
 • spisz wszystkie leki które zarzywasz – ponieważ w trakcie wizyty możesz zapomnieć podać je wszystkie
  – w szczególności jeśli leków jest dużo – bądź były często zmieniane
 • spisz również leki które nie są lekami na receptę
 • pomyśl i w razie konieczności spisz swoje nie pokojące – objawy które Ci towarzyszą
  – nawet te kóre wydają Ci się dziwne i mało istotne

Lekarz Geriatra
Geriatra – Warszawa – Ursynów

Obserwuj Nas – dołącz do nas na Social Media Rodzinna Medical Center

geriatra Ursynów, geriatra Warszawa, geriatra wizyta stacjonarna,