Medycyna Sportowa Ursynów – Warszawa – wizyta prywatna
Rodzinna Medical Center

Medycyna Sportowa Medical Center Warszawa – Ursynów zaprasza na wizyty pacjenów
dorosłych oraz dzieci mających problemy z nadrządem ruchu, osobami uprawiającymi sport,
zadowowymi sportowcami oraz osoby które dopiero zamierzają rozpocząć aktywność fizyczną.


Zapraszamy do umawiania wizyt do lekarza medycyny sportowej Warszawa – Ursynów :


Koszt wizyty:

 • konsultacja medycyny sportowej : 150 zł
 • orzeczenie / zaświadczenie zdolności sportowej : 150 zł

Lekarz Medycyny Sportowej zajmuje się leczeniem kontuzji i urazów oraz rehabilitacją
a także odnową biologiczną – pomaga pacjentom w procesie ponownego dojścia do sprawności fizycznej (formy)
Lekarz ocenia również resultaty stosowanych ćwiczeń lub przygotuje i oceni Twój organizm czy jest odpowiednio przygotowany do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.


Na wizytę do lekarza medycyny sportowej również zapraszamy osoby:

 • biorące lub planujące udział w maratonach, triatlonach lub innych zawodach sportowych
 • dzieci uczestniczące lub planujące udział w dodatkowych zajęciach i zawodach sportowych
  ( np. gimnastykę korekcyjną )

Medycyna Sportowa Medical Center oferuje :

 • konsultacje u lekarza specjalisty
 • leczenie kontuzji oraz urazów
 • profilaktykę urazów sportowych
 • badania diagostyczne
 • badania USG
 • opiekę pooperacyjną
 • opracowanie efektywnego systemu rehabilitacji, odpowiednio dobranego do posiadanego urazu
 • kwalifikuje do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych
 • wydaje orzeczenie o możliwości uprawiania danej dyscypliny sportowej

Badanie u lekarza sportowego Warszawa – Ursynów obejmuje :

 • układu ruchu,
 • układ oddechowy
 • układ sercowo-naczyniowego

Jakie badania zleca lekarz medycyny sportowej :

Lekarz zleca szereg badań które dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia oraz dyscyplinę sportową którą uprawia bądź zamierza dopiero uprawiać.

Do podstawowych badań zlecanych przez lekarza medycyny sportowej zaliczamy między innymi:

 • morfologię
 • OB
 • EKG
 • badanie moczu
 • poziomu cukru we krwi
 • EKG
 • miara i waga
 • ciśnienie krwi
 • konsultacja ortopedyczna

Lekarz może również zlecić konsultację u innego lekarza specjalisty np., u lekarza stomatologa aby ocenił stan uzębienia pacjenta, lekarza laryngologa oraz lekarza okulisty a następnie ponownie zaprosi na wizytę w medycynie sportowej w celu wykonania dalszych badań i próby wysiłkowej.


Zasady uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu :

O wydaniu zaświadczenie decyduje lekarz sportowy na podstawie całości otrzymanych wyników badań pacjenta


Jak często należy pojawiać się u lekarza medycyny sportowej ?

Wizyty u lekarza medycyny sportowej powinny odbywać się co pół roku chyba że pacjent zauważy niepokojące zmiany wtedy najszybciej jak to będzie możliwe.

Lekarze Medycyny Sportowej
Medycyna Sportowa Warszawa – Ursynów

Jak przygotować sie do wizyty u lekarz medycyny sportowej Warszawa – Ursynów ?

Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny sportowej ?

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń  – Dz. U. 2016 poz. 1172