Pedagog Warszawa – Ursynów
wizyta prywatna

Aby umówić się do Pedagoga – dzieci i młodzież :

Zapraszam dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia pedagoga terapeuty lub/i diagnozy pedagogicznej.

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn trudności szkolnych lub zaobserwowanie przy pomocy narzędzi badawczych cech rozwojowych małego dziecka. Niekiedy dostrzega się wybiórcze deficyty i niewielkie dysharmonie rozwojowe, a czasem znaczące problemy w wielu sferach rozwoju. Zazwyczaj diagnoza pedagogiczna koreluje z wynikami diagnozy psychologicznej i jest często jej wartościowym dopełnieniem. W wielu przypadkach diagnoza intelektu powinna poprzedzać część pedagogiczną, np.  w przypadku dyskalkulii, gdyż pomaga w analizie różnicowej i określeniu przyczyn trudności arytmetycznych.

W nowoczesnym podejściu zwraca się należną uwagę na mocne strony dziecka, przejawiające się w działaniu i poziomie badanych umiejętności. Pedagog diagnosta dokonuje także analizy ilościowej i jakościowej poziomu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, odpowiedzialnych za powodzenie dziecka w uczeniu się.

Zapraszamy do umawiania wizyt u Pedagoga
wizyta prywatna

  • Agata Wilkowiecka
    Pedagog prowadzi wizyty w języku polskim

koszt wizyty prywatnej u Pedagoga
wizyta prywatna

  • Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej – 1 godzina : 180 zł 
  • Konsultacja pedagogiczna – 50 min. : 180 zł 
  • Pisemna opinia pedagogiczna : 200 zł 
  • Pozostały CENNIK PEDAGOG
    : diagnozy i terapie

Rodzinna Medical Center
Online

Portal Pacjenta